Contact: Peter Apell
19
nov
2019
Svalöv
Skåne
Sweden

Presidenten leder diskussionen kring ett antal angelägna ärenden. Klubbmedlemmar ombedes att spela in sådana i god tid innan mötet