Styrelsen
President - Lars-Einar Lindkvist
Past president - Lars-Bo Hagård
Inkommande president - Jesper Wachtmeister
Sekreterare - Jesper Wachtmeister
Vice president - Pia Rosenblad
Skattmästare - Bengt Yngvesson
IT-samordnare - Roger Johansson