Styrelsen
President - Jesper Wachtmeister
Past president - Lars-Einar Lindkvist
Inkommande president - Vakant
Sekreterare - Ingmar Tykesson
Vice president - Vakant
Skattmästare - Bengt Yngvesson
IT-samordnare - Bo Karlsson